Управління даними сайтом https://www.ardo.pro (далі – Веб-Сайт) і онлайн-курсами, що розміщені на веб-сайті здійснюється Овчинніковою Єлизаветою Олександрівною, що діє на підставі державної реєстрації № 2010350000000015384 від 14.07.2021, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України (далі -Адміністрація сайту).

Перед використанням Веб-сайту, будь ласка, уважно ознайомтесь зі змістом цього Політики конфіденційності та оберіть прийняти ці умови чи ні.

Ви не можете будь-яким чином використовувати Веб-сайт, якщо ви не прочитали та не прийняли всі умови Публічного договору (Публічний договір .docx), Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі- Політика конфіденційності) та їх Додатків (Далі- Документи). Будь-які конклюдентні дії Користувача, Замовника, щодо використання Веб-сайту або заповнення Заявки та інші подібні дії трактується як прийняття усіх умов Документів.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Політика конфіденційності розроблена з урахуванням всіх вимог та у відповідності до Регламенту ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 року (GDPR - General Data Protection Regulation), Закону України «Про захист персональних даних», «Типового порядку обробки персональних даних» затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної ради України з прав людини та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

1.2. Використання Веб-сайту в будь-якій формі означає автоматичну та безперечну згоду Користувача з умовами Політики конфіденційності і вказаними в ній умовами обробки його персональних даних.

1.3. У випадку незгоди із умовами Політики конфіденційності Користувач зобов'язаний утриматися від використання Веб-сайту.

1.4. Дійсна Політика конфіденційності застосовується до Веб-сайту, Онлайн курсу або до іншого, закритого веб-сайту або додатку на якому розміщені матеріали курсу, програми інші відеоматеріали.

1.5. Адміністрація сайту залишає за СОБОЮ право вносити зміни в Політику конфіденційності, в зв'язку з чим, Користувач зобов'язується перед отриманням Послуг ознайомитися з Актуальною версією Документів та іншою інформацією.

1.6. Політика конфіденційності є дійсною в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент її акцептування.

РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ


2.1. У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

2.1.1. Сайт (Веб-сайт) – інтернет-ресурс Виконавця, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://www.ardo.pro. Виконавець має всі права на Сайт та будь-які матеріали, які розміщені на сайті, в тому числі, але не виключно : текст, графічні елементи, фотографії, рецепти, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

2.1.2. Користувач – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.

2.1.3. Персональні дані (далі- Дані) - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до певної або визначаємої фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

2.1.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.1.5. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншими розпорядниками персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

2.1.6. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

2.1.7. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2.2. Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.


РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


3.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при залишенні заявки на Веб-сайті або замовленні послуг.

3.2. Користуючись сайтом, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при створенні Заявки, Користувач підтверджує, що дає згоду Адміністратору і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою і має достатній рівень дієздатності за законами своєї країни.

3.3. Ви маєте право використовувати Веб-сайт лише у випадку досягнення повноліття і за наявності повної дієздатності, якщо ви не маєте достатнього обсягу дієздатності, то зобов'язані запросити для прийняття від вашого імені умов цієї Політики конфіденційності і інших Документів, а також для здійснення будь-якої покупки на Веб-сайті своїх батьків (опікунів).

3.4. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, включаючи надсилання електронних листів, до відкликання такої згоди.

3.5. В рамках цієї Політики конфіденційності, Користувач надає дозвіл на обробку наступних персональних даних, але не обмежуючись наступною інформацією:

3.5.1. номер телефону Користувача;

3.5.2. email-адреса Користувача;

3.5.3. П.І.Б. користувача;

3.5.4. країна проживання;

3.5.5. облікові записи в соціальних мережах, обліковий запис в додатку Telegram, Viber.

3.6. Крім даних, передбачених п. 2.5. цієї Політики конфіденційності, Адміністрація сайту залишає за собою право автоматичного збору в процесі перегляду Веб-сайту або його окремих сторінок Користувачем, наступних даних:

3.6.1. IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета і т.д.) Користувача;

3.6.2. інформації про Сookies-даних, що зберігається в браузері Користувача;

3.6.3. інформації про електронно-обчислювальні пристрої (комп'ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Користувача;

3.6.4.інформації про браузер Користувача, в т.ч. найменування, версію браузера і т.д.;

3.6.5. час доступу на Веб-сайті;

3.6.6. адреси сторінок Веб-сайту, які переглядав Користувач;

3.6.7. адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Веб-сайту.

3.7. Для уникнення збору даних визначених у п.п. 2.6. Користувач має право змінити налаштування у браузері.


РОЗДІЛ 4. МЕТА ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


4.1. Адміністратор може використовувати Дані для різних цілей, в тому числі для, але не виключно:

4.1.1. надання послуг Користувачу та створення облікового запису;

4.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту;

4.1.3. зв'язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Веб-сайту, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

4.1.4. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення і (або) приєднання до договору публічної оферти дистанційним способом;

4.1.5. визначення місця розташування Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

4.1.6. надання Користувачу інформаційних матеріалів, доступів, інформації, щодо оновлень Документів, отримання зворотного зв'язку від користувача;

4.1.7. надання Користувачеві, з його згоди, оновлень асортименту послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новин та інших відомостей;

4.1.8. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

4.1.9. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових послуг;

4.1.10. контролю навантаження на Сайті і проведення статистичних підрахунків ефективності рекламних кампаній.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути використані для інших цілей, не передбачених Політикою конфіденційності, що входять в сферу діяльності.


РОЗДІЛ 5. ПЛАТІЖНА ІНФОРМАЦІЯ


5.1. При здійснення оплати послуг, ви отримаєте посилання на захищену сторінку Фінансового агенту, де ви повинні вказати реквізити своєї платіжної карти. Всі платежі обробляються Фінансовим агентом у відповідності до стандартів захисту реквізитів картки.

5.2. Будь-які питання, щодо обробки персональних даних Користувач може звертати до Фінансового агенту. Адміністратор сайту не здійснює обробку і зберігання персональних Користувача у частині даних про банківські карти Користувачів.


РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


6.1. Адміністратор сайту збирає персональні дані Користувача, шляхом отримання від останнього Даних у реєстраційних формах, заявках, запитах, листах, зверненнях до Адміністратора або розпорядника персональних даних.

6.2. Персональні дані, вказані Користувачем, будуть зберігатися протягом періоду, що відповідає необхідним вимогам.

6.3. Персональні дані можуть бути видалені, змінені, знищені Адміністратором сайту за запитом Користувача або при видаленні профіля Користувача на веб-сайті.

6.4. Передача персональних даних:

6.4.1. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним і судовим органам тільки при наявності законних підстав і відповідної вимоги.

6.4.2. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

6.4.3. Адміністратор сайту може передавати Дані Користувача своїм Контрагентам та консультантам, які будуть використовуватися для надання послуг Користувачу. В такому випадку, контрагенти та консультанти стають індивідуальними операторами даних.

6.4.4. Адміністратор сайту може передавати Дані Користувача третім особам, що надають послуги або виконують обов'язки від ім'я Адміністратора сайту, включаючи обробку платіжних карток, бізнес-аналітику, обслуговування клієнтів, маркетинг, проведення опитувань.

6.4.5. Адміністратор сайту може дозволяти третім особам збирати інформацію від свого імені, у тому числі, необхідну для підтримки роботи Веб-сайту.

6.5. Користувач своїм перебуванням на Сайті автоматично погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою надання послуг Користувачам.

6.6. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача будь-якими доступними їй методами.

6.7. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


РОЗДІЛ 7. ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ З ПРИВОДУ ДАНИХ


7.1. Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки. Відповідні запити слід направляти Адміністратору сайту за адресою: ovchynnikovartem@gmail.com.

7.2. Користувач має право звернутися в будь-який момент до Адміністратора сайту із запитом про видалення, знищення його Даних або відмовитися від розсилки.


РОЗДІЛ 8. РЕКВІЗИТИ КОНТРОЛЕРА ДАНИХ

(АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ) :

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

ОВЧИННІКОВА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

КОД ЗА ЄДРПУ 3459707200

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA893052990000026008050030542

МФО: 351533, назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК: UA883220010000026008310076390

МФО: 322001, назва банку: АТ "Універсал Банк"


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИКОНАВЦЯ:

Вулиця Січових Стрільців, 143, Дніпро,

Дніпропетровська область, 49069.
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

ОВЧИННІКОВОЇ ЄЛИЗАВЕТИ ОЛЕКСАНДРІВНИПРЕАМБУЛА